Guia

Llengua de CAT

Llengua de CAT és un blog de suport docent per als alumnes matriculats en les assignatures Iniciació a la Llengua Catalana I i II de primer i segon curs de la llicenciatura de Traducció i Interpretació de la Universitat d’Alacant. Aquest blog és un complement de les classes, serveix per a ampliar, orientar i debatre qüestions suscitades a l’aula, qüestions que ultrapassen de vegades els límits del programa.

La publicació de Llengua de CAT es deu al convenciment que els límits d’una llengua no són els de la seua gramàtica, ni tan sols els de les seues estructures comunicatives. Un model d’ensenyament de base nocional-funcional com el que seguim a l’aula, s’ha de completar amb continguts culturals que no sempre és possible tractar en profunditat durant la classe convencional.

Llengua de CAT és també un punt d’encontre entre el docent de l’assignatura i els seus alumnes, fora de cercle temporal de l’horari lectiu. Per això els comentaris es troben oberts, perquè feu les vostres aportacions als temes de les entrades. Des d’aquí us invite a usar el català des de ben prompte (us assegure que no em dedicaré a contar-vos les errades). Si no us sentiu segurs, especialment els alumnes de primer, podeu usar lliurement una altra llengua que conegueu millor.

El nom de Llengua de CAT és un joc de paraules entre les llengües de gat (aquelles llesquetes de bescuit tan bones), el nom del gat en una certa llengua germànica i el nom del domini d’internet dedicat a la llengua i la cultura catalanes. El logo és una versió del gat català o Catigat creat per la Lliga Anticolonial, un logo ludicoreivindicatiu i pacífic que pretén rivalitzar amb el bou d’Osborne.